Delta Kurumsal

Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz

Müşteri Memnuniyeti

Şirketimiz; kendi alanlarında eğitim almış uzman personeliyle, hizmet kalitesini sürekli üst seviyelerde tutma gayretiyle yola çıkmıştır.

Başladığımız her projede teknolojinin son imkanlarını kullanarak müşteri memnuniyetinden taviz vermeden hizmet vermek şirketimizin temel felsefesi olmuştur.

‘‘Hizmette kalite ve ilişkilerde dürüstlük’’ prensibi ile kısa sürede Otomotiv Sektöründeki yerimizi; güvenle anılan, başarılı bir çözüm ortağı olarak sağlamlaştırıyoruz.

Sosyal Sorumluluk

Delta Yazılım, kendi yapısını korumakla birlikte, toplumun genel çıkarlarını da geliştirecek ve koruyacak çalışmalar yürütmektedir.

İçinde yaşadığımız topluma dair çözümler üretilmesinde, dahil olduğumuz sektörün iyileştirilmesi ve geliştirmesinde, kaynak ve bilgilerin paylaşılması gibi konularda etkin faaliyetlerimiz bulunmaktadır.

İş Ahlakı

Delta Yazılım olarak müşterilerimizden personelimize kadar, iş ilişkisi içinde olduğumuz herbir kurum veya kişiye karşı dürüst, doğru, açık ve tutarlı olmaya önem gösteriyoruz.

Genel iş ahlakı ve prensipler dahilinde yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde, müşterilerimize yaklaşımımız aynı değer ve kararlılıktadır.

Çalışanların Mutluluğu

Üretken ve gelişime açık çalışanlardan oluşan şirketimiz, teknolojik gelişiminde önemli bir parçası olan eğitim faaliyetlerine önem vermektedir.

Çalışmalarımızı yürütürken, her bir çalışanımız projelerimizde aktif bir şekilde yer alarak, kendi bireysel gelişimlerini ve gelir düzeylerini de sürekli yükseltecek bir gayretle bizimle birlikte hareket ederler.

Her geçen gün imza attığımız büyük projelerle, gayretli ve ufku açık her bir çalışanımızın şirketimize kattığı değerlerle, daha da büyüyoruz.

Ar-ge

Gelirlerinin %40’ını Ar-ge çalışmalarına ayıran şirketimiz, Otomotiv Sektörünün lider temsilcilerinin değerlendirme ve gereksinimleriyle sürekli yeni çalışmalar içerisindedir.

Delta Yazılım olarak, kullandığımız teknolojilerin ve sektörün sürekli büyüyen bir ivmeyle gelişim göstermesi, çalışmalarımızı sürekli kılmaktadır.

Sektöre Bakış

Otomotiv Sektörü, dünyada olduğu gibi ülkemizde de, sürekli gelişen ve dinamik yapısı itibariyle vazgeçilmez bir sektör olarak görülmektedir.

Teknolojik hizmetler, alt yapının en üst seviyelerde kullanılmasına bağlı olarak, üretimden satışa , servisten otomotiv yan sanayisine kadar büyük bir gereklilik arz etmekte, hizmetin kolay ve erişilebilirliğinin en üst kalitede olması beklenmektedir.

Delta Yazılım olarak, sektörle ilişkili her işkolu hizmet alanımızdır ve ihtiyaçlara en doğru şekilde çözüm geliştirebilmek temel ilkemizdir.

İstihdam Yaratma

Delta Yazılım olarak, hizmet verdiğimiz sektörde kalıcı olmak adına hedeflerimizi uzun vadeli olarak belirlemekteyiz.

Sürekli gelişen ve büyümeye açık bir firma olarak, çalışmalarımızı sadece teknoloji değil aynı zamanda insan kaynaklı olarak da yürütmekteyiz.

Biliyoruz ki; Türkiye için üreten, istihdamı her geçen gün artan bir yapıya sahip bir firma olmak, ilkeli ve sağlam bir duruşla mümkün olacaktır.