Delta Ürünler

Osys Sigorta

Poliçelerin ve Müşteri portföyünün tek çatı altında toplanması ve kontrollü bir şekilde takip edilmesini sağlayan bir modüldür.

Bir veya birden fazla Sigorta Acenteliğine sahip işletmelerin kesmiş olduğu poliçeleri, sigorta şirketlerinin yazılımından kolaylıkla alabilmektedir. Bununla beraber, sigorta şirketlerine yapılacak ödemeler, tahsilatlar, yönetim raporlamaları ve muhasebe entegrasyonunu kapsar.

Osys Sigorta Modülü size aşağıdaki ek kolaylıkları da sağlar;

 • Tüm sigorta şirketlerinden poliçelerin otomatik transferi,
 • Yenileme takibi,
 • Verilen tekliflerin takibi,
 • Poliçe tahsilat/ödeme takibi,
 • Hasar işlemleri,
 • İş atama işlemleri,
 • Hedef / gerçekleşme takibi,
 • Personel performans takibi,,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi ve Müşteri görüşmeleri,
 • Otomatik mail ve sms sistemi,
 • Müşteri memnuniyet anketlerinin yapılması,
 • Müşteriye ait bütün poliçelerin görüntülenmesi,
 • Muhasebe entegrasyonu vb.